Ervaring

Hieronder vindt u het overzicht bij welke opdrachtgevers ik welke projecten recent heb aangestuurd.

Periode

2016-heden

2016-heden

2016

2015-2016

2014-2015

2012-2013

2012

Doel

Gemeentebrede implementatie mobiele apparaten t.b.v. de bestuurlijke ambitie ‘Digitaal werken’

Europese aanbesteding t.b.v. vervangen netwerk (infrastructuur)

Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK), automatiseren berichtenverkeer, Sociaal Domein

ICT-Transitie (insourcing), afdeling zorg binnen het Sociaal Domein

Implementeren ECM systeem, 200 miljoen documenten migreren incl. compliancy aantonen

Implementeren nieuwe landelijke zorgverlenersstructuur, contractdifferentiatie mogelijk maken (CRM)

Renovatie landelijk onderwijssysteem

Bekijk volledige ervaringsoverzicht