Uw partner

Ik ben een senior projectmanager met ruime ervaring in complexe en dynamische klantomgevingen. Ik ben een gewaardeerd gesprekspartner van operationeel tot stuurgroep- en directieniveau. Met een trackrecord van 18 jaar in diverse functies heb ik ervaring opgedaan bij opdrachtgevers in zeer veel branches. Hierdoor beschik ik ook in de breedte over een goedgevulde rugzak met professionele bagage.

De afgelopen 10 jaar heb ik als projectmanager in diverse management rollen laten zien uitstekend uit de verf te komen. Hierbij ben ik continue werkzaam geweest op het snijvlak van business en IT. Ik heb de laatste jaren bewust gekozen om werkzaam te zijn op afdelingen met business information management als primaire focus. Binnen de context van deze projecten liep er vaak parallel een verandertraject, een organisatiewijziging, was er regelmatig sprake van landelijke afhankelijkheden en had ik te maken met nationale en internationale leveranciers. Binnen deze projecten heb ik ook ervaring opgedaan met het aansturen van zowel on- als offshore teams.

Ik ben sterk in communicatie en heb een zeer goed inzicht in processen, waardoor ik situaties snel kan beoordelen. Dit stelt mij in staat om de juiste prioriteiten te leggen. De collega’s en projectmedewerkers met wie ik heb samengewerkt geven aan dat ik een helicopterview heb, bevestigen mijn sterke communicatie en resultaatgerichtheid.

Ik ben Agile Projectmanagement Practitioner en Prince2 Practitioner gecertificeerd. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd rondom Engagement Management. Ik heb in 2012 de BPM Best Practice Award gewonnen en ik ben 2,5 jaar voorzitter geweest van het competence centre projectmanagement. Tevens heb ik een whitepaper geschreven over het EPD. Ik ben gecertificeerd Scrum Master en Product Owner. Ik heb recent de PRISMA training gevolgd om complexe business vraagstukken scherp te analyseren.

Mijn ambitie is om toegevoegde waarde te bieden door het aansturen van projecten binnen tijd en budget met de juiste kwaliteit. Hierbij hanteer ik de juiste dosis verwachtingsmanagement richting de stakeholders. Meerdere referenties zijn beschikbaar.